Zebranie sołeckie

Na wniosek mieszkańców sołtys Iwona Buchta zwołuje zebranie wiejskie na dzień 18.11.2020 godzina 19. Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym w Śledziejowicach. Proponowany porządek obrad: Otwarcie zebrania Wybór protokolanta Przyjęcie porządku obrad Dyskusja i przyjęcie uchwał w sprawie podziału środków

Read more

Pin It on Pinterest