Sołtys w miejscowości Śledziejowice wspólnie z Radą Sołecką dba o rozwój lokalnej społeczności, współdziałając z miejscowymi organizacjami społecznymi w zakresie różnorodnych form wzajemnej pomocy sąsiedzkiej oraz gospodarności. Sołectwo podejmuje także działania prowadzące do zapewnienia właściwego bezpieczeństwa i poszanowania porządku publicznego w miejscowości Śledziejowice. Sołtys podejmuje działania reprezentujące Sołectwo oraz czynnie uczestniczy w sesjach rady gminy, a następnie wdraża w życie uchwały rady odnoszące się do Sołectwa.

Sołtys

Iwona Buchta

📧 soltys@sledziejowice.pl

📞 +48668847756

Rada Sołecka

📧 radasolecka@sledziejowice.pl

W skład rady sołeckiej wchodzą

  • Agata Buchta
  • Iwona Buchta
  • Jarosław Górka
  • Małgorzata Górka
  • Jacek Pracuch
  • Anna Pyrczak
  • Jarosław Pyrczak
  • Katarzyna Szabla
  • Piotr Szabla

Pin It on Pinterest