Działo się…

Powoli rusza nasza foto galeria, przedstawiająca uwiecznione na fotografii mniej lub bardziej istotne chwile naszej społeczności. Rozpoczynamy wspomnieniami z 2018 przedstawiającymi odbywające się w jednym dniu niezapomniane 1 Dni Śledziejowic i 45lecie LKS Śledziejowice. To wydarzenie myślę, że wszystkim nam

Read more

Zebranie sołeckie

Na wniosek mieszkańców sołtys Iwona Buchta zwołuje zebranie wiejskie na dzień 18.11.2020 godzina 19. Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym w Śledziejowicach. Proponowany porządek obrad: Otwarcie zebrania Wybór protokolanta Przyjęcie porządku obrad Dyskusja i przyjęcie uchwał w sprawie podziału środków

Read more

Pin It on Pinterest